25-344 KIELCE, ul. Kujawska 26, tel./fax: +48 41 342 37 12
email: biuro@eko-plan.pl


Strona główna Wykonane projekty Kontakt

WYKONANE PROJEKTY

Projekty oczyszczalni ścieków miejskich i gminnych:

 • Projekt techniczny technologiczny pt. "Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych dla Olesna i Adamierza", woj. tarnowskie, Qdśr = 310 m3/d, 1994,
 • Projekt techniczny technologiczny pt. "Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych dla m. Kamieńsk", woj. piotrkowskie, Qdśr = 600 m3/d, luty 1997,
 • Projekt techniczny technologiczny pt. "Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych dla m. Strawczyn", woj. kieleckie, Qdśr = 500 m3/d, grudzień 1997,Zdjęcia OŚ Strawczyn. 36 kbajtów
 • Projekt techniczny technologiczny pt. "Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych dla m. Osiek", woj. tarnobrzeskie, Qdśr = 300 m3/d, wrzesień 1998,
 • Projekt budowlany oczyszczalni ścieków dla J.W. 1958 w Świdwinie - Część mechaniczna oczyszczalni i gospodarka osadowa - technologia, Qdśr = 1100 m3/d - I etap, maj 1999,
 • Projekt budowlany w zakresie technologii "Oczyszczalni ścieków sanitarnych dla zaplecza warsztatowo-usługowego O/SZCZERCÓW K.W.B. BEŁCHATÓW W ROGOWCU", Qdśr = 520 m3/d, grudzień 1999, technologia MBBRZdjęcia OŚ K.W.B. BEŁCHATÓW W ROGOWCU. 40 kbajtów
 • Projekt budowlany w zakresie technologii - obiekty: komora rozprężna, punkt zlewny, budynek krat, piaskowniki wirowe, kompletny ciąg zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadu dla "Oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w m. Poddębice", woj. łódzkie, Qdśr = 2900 m3/d, grudzień 1999,
 • Kompleksowy projekt budowlany "Oczyszczalni ścieków w m. Nowe Proboszczewice, gm. Stara Biała", woj. mazowieckie, Qdśr = 150 m3/d, kwiecień 2000, technologia MBBR,Zdjęcia OŚ Nowe Proboszczewice. 50 kbajtów
 • Projekt budowlany w zakresie technologii oczyszczalni ścieków w Pajęcznie o wydajności Qd.śr.=1200 m3/d z możliwością rozbudowy do 2150 m3/d., na zlecenie "ABT" Częstochowa, lipiec 2000, technologia MBBR,
 • Projekt wykonawczy "Modernizacja gospodarki osadowej w miejskiej oczyszczalni ścieków w Turku", Qdśr = 11 250 m3/d, na zlecenie "SANBUD" - Kalisz, kwiecień 2002. Zdjęcia urządzeń gospodarki osadu OŚ Turek. 70 kbajtów Schemat technologiczny OŚ Turek. 33 kbajtów
 • Kompleksowy projekt budowlany "Oczyszczalni ścieków w m. Marzysz, gm. Daleszyce", woj. świętokrzyskie, Qdśr = 950 m3/d, wrzesień 2003,
 • Zdjęcia OŚ Marzysz. 60 kbajtów
 • Projekt wykonawczy "Modernizacja systemu napowietrzania komory KNAP na oczyszczalni ścieków w Sitkówce", oczyszczalnia ścieków dla miasta Kielce, maj 2004,
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie - Budynek gospodarki osadowej" - odwadnianie i higienizacja osadu, woj. świętokrzyskie, lipiec 2004,
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łące, gmina Trzebownisko do docelowej przepustowości 1200m3/d", woj. podkarpackie, czerwiec 2005, technologia MBBR,
 • Zdjęcia OŚ Łąka, gm. Trzebownisko. 41 kbajtów
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Modernizacja i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłobucku do przepustowości docelowej 3200m3/d" - Stacja odwadniania i higienizacji osadów - część technologiczna, na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji "ABT Badora i Spółka" S.J., woj. śląskie, wrzesień 2005,
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach", woj. łódzkie, Qd.śr.= 4000 m3/d, Qd.max.= 5200 m3/d - w okresach suchych, Qd.max.= 6600 m3/d - w okresach deszczowych, grudzień 2006, technologia MBBR,
 • Projekt wykonawczy technologii "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu Karnego w Garbalinie", woj. łódzkie, Qd.śr.= 306 m3/d, sierpień 2007, technologia MBBR,
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach - II etap, gospodarka osadowa", woj. łódzkie, wrzesień 2007.
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Trzcianka, gm. Brańszczyk, woj. mazowieckie, Qd.śr.= 350 m3/d, listopad 2007, technologia MBBR.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Oczyszczalnia ścieków w m. Jaworze Górne, gm. Pilzno”, woj. podkarpackie, Qd.śr.= 435 m3/d, maj 2008.
 • Projekt budowlany pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka„ dla miasta Kielce, Qdśr=51 000 m3/d dla WTE Sp. z o.o (w branży technologicznej i sieci zewnętrznych technologicznych), grudzień 2008.
 • Projekt wykonawczy pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka”: dla miasta Kielce, Qdśr=51 000 m3/d dla WTE Sp. z o o. (w branży technologicznej i sieci zewnętrznych technologicznych – cały obiekt poza spalarnią osadów), grudzień 2009.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”, gmina Trzebownisko, woj. podkarpackie, Qd.śr.= 2800 m3/d, kwiecień 2012.
 • Projekt budowlano-wykonawczy „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach - roboty pozostałe do wykonania”, woj. łódzkie, Qd.śr.= 4000 m3/d, Qd.max.= 5200 m3/d - w okresach suchych, Qd.max.= 6600 m3/d - w okresach deszczowych, wrzesień 2012, inwentaryzacja i aktualizacja projektu z 2007 r.
 • Przebudowa i remont miejskiej oczyszczalni ścieków w Siesławicach gm. Busko Zdrój cz. II, Nr ref. JRP/0614/2/2013, Qdśr= 4 700 m3/d dla EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j., Nowy Korczyn (w branży technologicznej i sieci zewnętrznych technologicznych – cały obiekt), grudzień 2014.

Projekty oczyszczalni ścieków przydomowych:

 • Projekt budowlany pt. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla gminy Bojszowy" - 48 szt., listopad 1996,
 • Projekt budowlany pt. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla m. Dołhobrody, gmina Hanna " - 70 szt., czerwiec 1997,
 • Projekt budowlany pt. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla miejscowości gminy Błędów" - 94 szt., lipiec 1997,
 • Projekt budowlany pt. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków" - 12 szt., powiat Zgierz, wrzesień 2001,

Projekty oczyszczalni ścieków dla zakładów przemysłowych, szkół:

 • Projekt budowlany pt. "Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kobylanach, gm. Terespol" - lipiec 1997,
 • Projekt technologiczny - wykonawczy "Podczyszczalni ścieków produkcyjnych dla nowej linii produkcyjnej Zakładów PEGROMAR w Kielcach", Qdśr = 21 m3/d, wrzesień 1998,
 • Projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków dla Domu Interwencji Kryzysowej "Przebudzenie", Dmenin, kolonia Piaszczyce, woj. piotrkowskie, Qdśr = 4,5 m3/d, listopad 1998,
 • Projekt budowlany oczyszczalni ścieków dla części socjalno-biurowej budynku QUICK-PACK POLSKA Spółka z o.o., lipiec1999,
 • Projekt budowlany oczyszczalni ścieków typu ZBO-3 dla Szkoły Podstawowej w Wójcinie, gm. Paradyż, Qdśr = 5,0 m3/d, sierpień 1999,
 • Projekt budowlany oczyszczalni ścieków socjalnych dla budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Łagów w Woli Łagowskiej, gm. Łagów, powiat Kielce, Qdśr = 1 m3/d, maj 2000,
 • Projekt budowlany "Oczyszczalni ścieków dla Domu Opieki Społecznej w Nizinach, gm. Tuczępy", Qd.śr.=4,5 m3/d, na zlecenie Firmy ECO-PROJEKT, marzec 2001,
 • Projekt budowlany oczyszczalni ścieków socjalnych dla leśniczówki we wsi Kozia Wieś, gm. Krasocin, powiat Włoszczowa, Qdśr = 2 m3/d, sierpień 2001,
 • Projekt budowlano - wykonawczy "Podczyszczalni ścieków technologicznych dla zakładu produkcyjnego PPH FOKSDROB Sp. z o.o. w Kajetanowie", Qdśr = 30 m3/d, grudzień 2001,
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Oczyszczalnia ścieków dla obiektu gastronomiczno-hotelowego pn. Leśna Karczma w Zębcu", gm. Brody, powiat Starachowice, Qdśr = 4,2 m3/d, maj 2002,
 • Projekt budowlany oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków poprodukcyjnych dla PPHU LYOVIT, Daleszyce, woj. świętokrzyskie o wydajności Qd.śr.=3,4 m3/d, październik 2003.
 • Projekt budowlany oczyszczalni ścieków ZBO-3H dla Domu Pomocy Społecznej w Kątach, gm. Siennica, woj. mazowieckie o wydajności Qd.śr.= 6 m3/d, styczeń 2004, technologia MBBR,

Koncepcje kanalizacji i oczyszczalni ścieków:

 • Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Suchedniowa, Qdśr= 3020 m3/d, grudzień 1995,
 • Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków dla ZPW"BUKOWA" woj. kieleckie, Qdśr=250 m3/d, maj 1996,
 • Koncepcja kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Mirzec, woj. kieleckie, czerwiec 1997,
 • Program kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Połaniec z elementami ZTE, wrzesień 1999,
 • Program kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Staszów z elementami ZTE, woj. świętokrzyskie, maj 2000,
 • Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej miejskiej oczyszczalni w Koluszkach, woj. łódzkie, sierpień 2002,
 • Koncepcja modernizacji i rozbudowy gospodarki osadowej miejskiej oczyszczalni w Łasku, woj. łódzkie, listopad 2002.
 • Koncepcja modernizacji części biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Złotoryja, woj. dolnośląskie, Qd.śr.= 8000 m3/d,lipiec 2006.
 • Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla m. Trześń, gm. Niwiska, woj. podkarpackie, Qd.śr.= 500 m3/d, kwiecień 2007.
 • Koncepcja rozbudowy i przebudowy częœci ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach, woj. łódzkie, maj 2008, Qdśr = 2050 m3/d.
 • Koncepcja technologiczna rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach, gmina Morawica, woj. świętokrzyskie, grudzień 2012, Qdśr = 2120 m3/d.
 • Program Funkcjonalno - Użytkowy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach, gmina Morawica, woj. świętokrzyskie, maj 2013, Qdśr = 2120 m3/d.

Nadzory inwestorskie w zakresie technologii nad budową i rozruchem oczyszczalni ścieków w:

 • Staszowie: Qdśr = 9500 m3/d w okresie od 02.1995 do 10.1997,
 • Połańcu: Qdśr = 2600 m3/d. w okresie od 12.1994 do 06.1998,
 • Kielcach - Dyminy Qdśr = 1200 m3/d w okresie od 05.1998 do 09.2001 - oczyszczalnia ścieków przemysłowych dla Browaru Belgia Sp. z o.o. J.V.,
 • Skorkowie: Qdśr = 250 m3/d w okresie od 11.1998 do 11.2000 - oczyszczalnia ścieków dla Lhoist Bukowa i części gminy Krasocin, we wszystkich branżach.
 • Złotej: Qdśr = 165 m3/d w okresie od 04.2005 do 12.2005 - oczyszczalnia ścieków dla gminy Złota, powiat pińczowski, w branży technologia.

Rozruchy technologiczne, nadzory nad rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków w:

 • Garbalinie, woj. łódzkie: Qdśr = 206 m3/d w okresie od 05.2005 do 06.2006, technologia MBBR,
 • Łękawie, powiat Kazimierza Wielka: Qdśr = 19,2 m3/d w okresie od 10.2006 do 11.2006, technologia MBBR,
 • Łące, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie: Qdśr = 1200 m3/d w okresie od 03.2007 do 06.2007, technologia MBBR,
 • Wojcieszkowie, gm. Wojcieszków, woj. lubelskie: Qdśr = 175 m3/d w okresie od 07.2007 do 09.2007, technologia MBBR.
 • Brzezinach, woj. łódzkie: Qdśr = 4000 m3/d w okresie od 08.2013 do 05.2014, technologia MBBR,
 • Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie: Qdśr = 2800 m3/d w okresie od 01.2014 do 12.2014, technologia MBBR.


Strona główna | Do góry | Kontakt

liczniki odwiedzin